Inget PFAS för hälsans skull

PFAS kan finnas i smink eller hudkräm men även i många andra produkter som används direkt på huden. Vissa av dessa svårnedbrytbara ämnen kopplas till cancer, svårighet att få barn och påverkan på immunförsvaret. Därför tillåter inte Bra Miljöval PFAS i märkta produkter. 

Vad är PFAS?

PFAS kallas också högfluorerade ämnen och är en stor grupp av ca 10 000 syntetiskt framställda kemiska ämnen som är mycket svårnedbrytbara (1). På grund av att de bland annat är fett-, smuts- och vattenavvisande används PFAS fortfarande i en mängd olika produkter. Några exempel är brandskum, skidvalla, impregnering till jackor, stekpannor och smink. De flesta människor har idag PFAS lagrat i sina kroppar och miljön är mycket PFAS-förorenad (2).

Hur påverkar PFAS människors hälsa?

Studier som undersökt om det finns ett samband mellan exponering för vissa välstuderade PFAS-ämnen och förekomsten av sjukdomar bland befolkningen har visat att de studerade ämnena kan kopplas till en mängd olika hälsoeffekter. Några exempel är påverkan på immunsystemet, leversjukdom, njursjukdom, sköldkörtelrubbningar, effekter på fortplantningsförmågan och cancer (3). Exakt vilka effekterna kan bli beror på en mängd faktorer, som hur mycket PFAS man exponeras för, hur länge och på vilket sätt. Dessutom beror det på vem man är eftersom vissa grupper av människor är mer känsliga än andra, exempelvis beroende på kön, ålder och hälsotillstånd. Eftersom de flesta PFAS-ämnen inte är studerade saknas det fortfarande mycket kunskap. Exempelvis är det oklart i vilken mån PFAS tas upp av huden när vi använder kosmetiska produkter och hur det påverkar hälsan (4).

Miljömärkta produkter och butiker visar vägen mot mindre PFAS

Nyligen föreslog den europeiska kemikaliemyndigheten ett långtgående förbud mot PFAS som grupp. Det är mycket positivt, men företag som vill gå före behöver inte vänta på lagstiftning eftersom det finns alternativ till PFAS i kosmetika (5). Idag har också flera företag fasat ut eller håller på att fasa ut PFAS ur sina produkter. Men det kan vara svårt för konsumenter att veta vilka produkter som är PFAS-fria. Därför är tredjepartsmärkningar som Bra Miljöval ett viktigt verktyg. Bra Miljöval ställer krav på PFAS inom flera märkningsområden:

  • Kosmetika märkt med Bra Miljöval får inte innehålla PFAS
  • Kemiska produkter märkta med Bra Miljöval får inte innehålla PFAS
  • Livsmedelsbutiker märkta med Bra Miljöval
    — säljer inte kosmetiska produkter som innehåller PFAS
    — säljer inte micropopcornsförpackningar som innehåller PFAS
    — ska, om de säljer stekpannor och bakformar, kunna erbjuda alternativ i material som inte innehåller PFAS

Bra Miljövals licenstagare inom märkningsområdena kosmetika, kemiska produkter och livsmedelsbutiker bidrar alltså till att minska användningen av PFAS och därmed riskerna för människor och miljö. Dessutom blir det enklare för konsumenter att välja PFAS-fria produkter och därmed minska den totala mängden PFAS i vardagen.

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Gillas av 1