Tre energibolag klarar nya miljökrav från Bra Miljöval 

I oktober 2021 skärpte Bra Miljöval kraven på produktion av förnybar elenergi ytterligare. Flera ansökningar har kommit in till Bra Miljöval från befintliga licenstagare. Nu har tre energibolag klarat de nya miljökraven och de ser stora fördelar med att fortsätta erbjuda sina elkunder miljömärkt el.

Efterfrågan på el märkt Bra Miljöval ökar. 2020 sålde alla licenstagare till Bra Miljöval tillsammans 10 terawattimmar miljömärkt el. Det är el som räcker till 500 000 villor.

Syftet med att miljömärka el är att miljöanpassa den befintliga förnybara elproduktionen för att nå ett ännu mer hållbart energiförsörjningssystem. De nya kriterierna för el märkt Bra Miljöval innebär skärpta miljökrav för alla förnybara energislag.

Licenstagarna för Bra Miljöval Elenergi väljer olika sätt att erbjuda miljömärkt el. Men engagemanget för miljöanpassad och förnybar elenergi är gemensamt.

Vattenfall, som varit licenstagare sedan 2002, är ett statligt ägt företag och den största elproducenten i Sverige. 

— Miljömärkt el som ger våra en trygghet att höga miljökrav ställts på elproduktionen. Utöver de självklara kraven på fossilfri elproduktion så ställer Bra Miljöval ytterligare miljökrav på produktionen som är mer direkt kopplade till den lokala och regionala miljön. Dessutom avsätts pengar för varje kilowattimme till Naturskyddsföreningens miljöfonder som används i olika miljöprojekt och energieffektivisering. Man får en mer heltäckande garanti med Bra Miljöval, säger Mats Linder, Head of Marketing för Vattenfalls nordiska företagsförsäljning.

ETC Elhandeln som sålt miljömärkt el sedan 2012 är ett privatägt energibolag som fokuserar på sol- och vindkraft. ETC Elhandeln har valt att märka all sin el med Bra Miljöval. 

— För oss är det här självklart. Det finns så mycket fusk runt användande av begrepp som "grön el" eller "ren el" så det är viktigt för oss att has en riktig märkning som verkligen innebär att det vi gör är det bästa vi kan för klimatet. Bra Miljöval är för oss ett sätt att öka andelen solel år från år och redovisa det öppet för alla kunder. Det är vi stolta över, säger Johan Ehrenberg, Ordförande ETC Energi.

Kraftringen är ett kommunägt energibolag med stark lokal anknytning i Skåne och fokus på förnybar och lokalproducerad elenergi. De har varit licenstagare sedan 2010 och erbjuder Bra Miljöval-märkt Elenergi som ett tillval i elavtalet.

— Kraftringen säljer bara elavtal med el från förnybara källor och för oss är det naturligt att också erbjuda Bra Miljöval som ett tillval. Miljömärkningens strikta regler är en garant för att verkligt miljöfrämjande insatser genomförs, säger Marie Liljewall, Affärsutvecklare Kraftringen.

elenergi, el, triangel, elmix

vad är miljömärkt el?

Det är skillnad mellan förnybar och miljömärkt el

Förnybar el tas från källorna sol, vind, vatten och biobränsle. Miljömärkt el ställer miljökrav att den förnybara elen ska värna om klimat, miljö och djurliv.

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!