Tredubbling av PFAS i frukt och grönsaker

Antalet fynd av PFAS från bekämpningsmedel i frukt och grönt har nästan tredubblats mellan år 2011–2021. Det visar en ny rapport från Pesticide Action Network (PAN). Flest fynd hittades i bland annat besprutad gurka, paprika och jordgubbar. — Vi tipsar om att välja ekologiskt där bekämpningsmedel är förbjudet, säger Jenny Ahlinder på Bra Miljöval Livsmedelsbutik.  

I februari släppte nätverket Pesticide Action Network (PAN) en ny rapport som redogör frekvensen av PFAS från bekämpningsmedel som förekommer i konventionellt odlade frukter och grönsaker. Rapporten baseras på officiell myndighetsstatistik från PAN:s medlemsländer som samlats in mellan år 2011–2021. Rapporten visar att antalet fynd av PFAS från bekämpningsmedel i frukt och grönt nästan tredubblats mellan år 2011–2021.  Av frukt och grönsaker odlade i EU hittades flest fynd av PFAS från bekämpningsmedel i jordgubbar, persikor, aprikoser, cikoria (rosensallat/endive), gurka och paprika 2021.  

Ett sätt att minska risken att få i sig bekämpningsmedelsrester som innehåller PFAS-ämnen är att välja ekologiska livsmedel. Vid ekologisk livsmedelsproduktion är det förbjudet att bespruta grödorna med kemiska bekämpningsmedel. Ekologisk livsmedelsproduktion bidrar dessutom till rikare biologisk mångfald, renare vatten, gladare djur och schysstare villkor för bonden.   

Bilden visar två personer klädda i skyddsdräkter av färgen gul, som arbetar på ett fält. De bär båda på ryggsprutor och verkar sprida någon form av vätska, möjligen bekämpningsmedel, över grödorna. Det är en solig dag och fältet är omgivet av träd och en klar himmel. Bakgrunden visar en lugn landsbygdsmiljö med låga kullar i horisonten.
PFAS i bekämpningsmedel.

PFAS i bekämpningsmedel

PFAS började användas i bekämpningsmedel för att göra medlen mer effektiva under längre tid. Bekämpningsmedel sprejas direkt på odlingsmarken för att skydda grödorna mot skadedjur, svampangrepp och ogräs. Medlen sprids också oavsiktligt till jord, sjöar, vattendrag och levande organismer. I dagsläget är 37 olika PFAS-ämnen godkända att användas i bekämpningsmedel inom EU.  

vad är PFAS?

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är en grupp kemikalier som används på grund av dess goda vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Det finns tusentals olika PFAS-ämnen och dess kemiska stabilitet gör att de inte bryts ner i naturen. Ämnena förekommer på många olika platser i vår omgivning, såsom i stekpannor, matförpackningar, kosmetikaprodukter, impregnering, brandskum och i bekämpningsmedel.

hälsorisker med pfas

I populationsstudier på människor har man sett ett samband mellan exponering av vissa PFAS-ämnen och leverskador, förhöjda halter av blodfetter, tarmsjukdomar, sköldkörtelrubbningar och sämre vaccinsvar hos barn. PFAS-ämnena PFOS och PFOA misstänks även vara cancerframkallande och ha en negativ påverkan på reproduktionsförmågan. Vilka halter, när i livet och under hur lång tid man exponeras för PFAS-ämnena tros spela en avgörande roll för hälsoeffekterna.

Källor:

Inget PFAS för hälsan skull.

Inget PFAS för hälsans skull

Bilden visar en illustration av en öppen presentförpackning med en röd och gul rosett. Ur förpackningen sticker det ut flera gröna banderoller med text på. Texterna på banderollerna lyder: "Eldare djur", "Rikare natur", "Fritt från bekämpningsmedel", "Levande landsbygd", "Schysst mot bonden". Under presentförpackningen finns en större grön banderoll med texten "EKO - MER ÄN DU TROR". Bakgrunden är rosa och illustrationen har en stiliserad och förenklad design. Budskapet verkar vara att ekologiska produkter erbjuder fler fördelar än vad man kanske initialt tänker på.

6 anledningar att byta till ekologisk mat

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Bli först att gilla!