Välkommen till Bra Miljöval nyhetsbrev!

Som prenumerant av Bra Miljöval nyhetsbrev kommer du få nyheter om Bra Miljöval, om hur det går till att miljömärka eller vad du som näringsidkare kan göra i omställningsarbete och hållbart företagande.

logo Bra Miljöval svart med text bold

om märkningen

Vad vet du om Bra Miljöval?

I nyhetsbrevet kommer fördjupad information om miljömärkningen, märkningssystemet och miljökraven.

Bli licenstagare

Så här blir du licenstagare

Lär hur det går till att ansöka för att miljömärka en produkt eller en tjänst.

Filmen om Bra Miljöval

AkG_XxjwEO4 poster image