Bra Miljöval vässar miljökraven på förnybar el och efterfrågar energieffektivisering

Den 23 januari är det Elens Dag. All elproduktion som vind-, vatten- och solkraft påverkar miljön och under 2021 kommer nya miljökrav för Bra Miljöval Elenergi. Syftet är att driva utvecklingen till ännu mer miljöanpassad elproduktion och att bredda möjligheterna för energieffektiviseringsprojekt.

Förnybar el från energikällor som ständigt förnyas innebär låga utsläpp av växthusgaser vid elproduktion. Men det ställs inga miljökrav på den förnybara elen, om den inte är miljömärkt.

I 25 år har Bra Miljöval miljömärkt elproduktion inom vind-, vatten- och solkraft samt biobränsle. Nu är det återigen dags att skärpa miljökraven i märkningen.

—   Vi kommer bland annat att skärpa kraven på vattenkraft för att skydda den biologiska mångfalden men även att ta fram lösningar för att minska elproduktionens klimatpåverkan, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Milijöval Energi.

Energieffektivisering är viktigt för att nå 100 % förnybar energiförsörjning

I förslaget till nya miljökrav för Bra Miljöval Elenergi, som ska fastställas under 2021, föreslås Energifonden bli namnet eftersom Bra Miljöval vill bevilja medel till projekt som även minskar energi och effekt, inte bara minskad elanvändning.

—   Energieffektiviseringsfonden hos Bra Miljöval har genom åren bidragit till minskad elanvändning i många lokaler. 2020 gick över 8 miljoner till energisparpojekt. Nu vill vi bredda fonden så den kan stödja fler projekt som bidrar till smartare energianvändning så den förnybara elen räcker till fler, förklarar Jesper Peterson.

Tensta Centrum satsar på energieffektivisering

Fastpartner är kund till licenstagaren Energiförsäljning Sverige och köper el märkt Bra Miljöval, och de har fått beviljat medel från Energieffektiviseringsfonden. Fastpartner genomför nu ett stort energiprojekt i Tensta Centrum som bland annat handlar om solskyddsåtgärder, nya kylmaskiner och värmepumpar. När projektet är klart beräknar Fastpartner ha minskat köpcentrats energianvändning med cirka en halv miljon kilowattimmar.

FAKTA Bra Miljöval Energieffektiviseringsfond

För att skapa så kallad additionell miljönytta har Bra Miljöval två fonder med pengar som kommer från försäljning av miljömärkt el. Det är således alla elkunder som väljer el märkt Bra Miljöval som ser till att det avsätts pengar till miljöprojekt och energieffektivisering.

Naturskyddsföreningen förvaltar de så kallade centrala fonderna och 13 licenstagare förvaltar fondmedel i egen regi. Det är alltid Naturskyddsföreningen som ska godkänna alla projekt.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!