Företag som valt att Bra Miljöval-märka rankas högt i hållbarhet hos konsumenter

Grattis! Flera av Bra Miljöval-licenstagare rankas högt i hållbarhet i undersökningarna Sveriges grönaste varumärke 2020 och Sustainable Brand Index 2021. Företag med märkta produkter och tjänster arbetar grundligt med hållbarhet och det är roligt att även konsumenter upplever det.

I Sustainable Brand Index 2021 som presenterades den 11 mars rankades tre av företag med Bra Miljöval-märkta produkter eller tjänster högst. Folksam inom Försäkringar, SJ inom Transport och GodEl inom Energi. Folksam har Bra Miljöval-märkta hus- och bilförsäkringar.

En miljömärkt försäkring ställer krav på att försäkringspremierna investeras i hållbara branscher och att miljöpåverkan minskas i samband med skaderegleringen. SJ har märkt sina resor med Bra Miljöval i 26 år. Bland annat ställs krav på miljömärkt el, energianvändning, på miljömärkt rengöring och ekologisk servering ombord. GodEl som sålt el märkt med Bra Miljöval sedan 2005 erbjuder förnybar el som tar hänsyn till både klimat, miljö och biologisk mångfald.

I Sveriges grönaste varumärke placeras företag med Bra Miljöval-licens på fem-i-topp-listan. SJ, Willys och Ica. Willys alla 214 livsmedelsbutiker är Bra Miljöval-märkta. Ica har tre märkta butiker. I bransch Energi erbjuder alla energibolag i fem-i-topp-listan el märkt med Bra Miljöval. Se miljökraven på miljömärkt el.

Om undersökningarna

I Sveriges grönaste varumärke undersöks 145 varumärken i 12 branscher. 1000 respondenter i åldrarna 15-75 år.

I Sustainable Brand Index visas det varumärke som konsumenter anser vara mest hållbara i sin bransch. 1400 varumärken undersöks i 35 branscher i åtta länder, däribland Sverige.

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!