Nu finns 17 miljoner i fondpengar att söka från Bra Miljöval

Alla elbolag som säljer el miljömärkt med Bra Miljöval avsätter fondpengar till projekt för att minska elproduktionens miljöpåverkan och reducera vår energianvändning. 2019 blev ett rekordår, då 44 projekt fick stöd. Nu är det dags att söka pengar för projekt under 2020.


Alla elbolag som säljer el miljömärkt med Bra Miljöval avsätter fondpengar till projekt för att minska elproduktionens miljöpåverkan och reducera vår energianvändning. 2019 blev ett rekordår, då 44 projekt fick stöd. Nu är det dags att söka pengar för projekt under 2020.

Kolla! Över 205 miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare alla er som valt el märkt Bra Miljöval.
INTERAKTIV KARTA

Behöver du bidrag till miljö eller energieffektiviseringsprojekt? I år betalar miljömärkningen Bra Miljöval ut 17 miljoner kronor till projekt som ska utveckla Sverige i en mer hållbar riktning. Pengarna betalas in till våra fonder av de elbolag som säljer el märkt Bra Miljöval. Nu är det dags att skicka in ansökningarna för 2020. Bra Miljöval välkomnar ansökningar inom både Miljöfonden och Energieffektiviseringsfonden. 

Energieffektiviseringsfonden finansierar projekt som minskar energianvändningen markant i bostäder, industrier eller andra lokaler. För att uppnå ett hållbart energisystem behöver vi byta ut våra energikällor till förnybara men vi måste också effektivisera energianvändningen. Vanliga projekt är byte till energisnål belysning, isolering av byggnader, installation av effektivare kyl- och frysanläggningar samt installation av värmeväxlare för frånluftsåtervinning.

Miljöfonden stöder projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Vanliga projekt är att undanröja vandringshinder och återföra grus, stenar och död ved till vattendragen för att återskapa naturliga miljöer som gynnar fisk, musslor och andra organismer. Många av dessa arter är hotade och rödlistade.

Vi tar emot ansökningar löpande, men uppmanar intresserade att ansöka så snart som möjligt. Den som inte har ett eget projekt, men ändå vill stödja arbetet med att energieffektivisera och miljöanpassa svensk elproduktion gör det genom att välja el märkt Bra Miljöval – för varje kilowattimme såld miljömärkt el går mer pengar till fonderna. Tipsa även grannen!

Ansök om fondprojekt

Alla organisationer, företag, myndigheter och föreningar kan söka pengar.
Mer information och ansökningsblanketter finns på https://www.bramiljoval.se/miljofond

För frågor om våra fonder, kontakta: Jesper Peterson, 070-240 17 22
E-post   

Fakta Bra Miljöval fonder
117 olika miljöprojekt är slutförda i Sverige, Norge och Finland.
44 projekt godkändes 2019
17 miljoner fondpengar att ansöka 2020

Fakta Bra Miljöval fonder

  • 117 olika miljöprojekt är slutförda i Sverige, Norge och Finland.
  • 44 projekt godkändes 2019
  • 17 miljoner fondpengar att ansöka 2020

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!