Stegen till att miljömärka el från vindkraft

Vill du miljömärka el från ett eller fler vindkraftverk med Bra Miljöval? Efterfrågan på Bra Miljöval-märkt el är stor och det finns många vindkraftsparker som har möjlighet att miljömärka sin elleverans. 

Så här går det till:

1. Titta på stoppkartan för vindkraftverk. Se om vindkraftverket ligger utanför Naturskyddsföreningens stoppområden. 
Maila bramiljoval.elenergi@naturskyddsforeningen.se och fråga efter stoppkartan och inloggningen.

2. Ta reda om vindkraftverket har Batmode. Om inte så förklara varför i ansökan.

4. Bifoga kort text om restproduktplan på hur vindkraftverket ska tas hand när det tas ur drift. 

5. Skicka in ansökan.

Beslut på ansökan brukar komma inom två veckor.

Kostnad

Här kan du se kostnaden för att miljömärka, klicka här

Frågor

Behöver du hjälp att fylla i ansökan eller har frågor om kriterier eller villkoren, kontakta oss gärna: bramiljoval.elenergi@naturskyddsforeningen.se

Mer om Bra Miljöval Elenergi

Vill du veta mer om Bra Miljöval Elenergi: https://www.bramiljoval.se/omraden/elenergi/

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!