Årets framsteg för klimat och miljö

Trots pandemi har det skett många positiva framsteg för miljön och klimatet tack vare alla som valt Bra Miljöval-märkt. 29 miljoner till miljö- och energieffektiviseringsprojekt, nya miljökrav på mobilabonnemang och persontransporter samt fler miljömärkta produkter att välja bland. Här kan du läsa om fler framgångar.

Nya miljökrav på abonnemang minskar mobiltelefonins miljöpåverkan

Både tillverkningen och användandet av mobiltelefoner har stor miljöpåverkan. Att använda mobiltelefoner är mycket energikrävande, andelen nyköp av mobiler överskrider vida reparationsgraden vilket leder till massbrytning av metaller som ger stora miljöskador. Nu ställer Bra Miljöval miljökrav på mobilabonnemang i ny märkning för att minska mobiltelefonins miljöpåverkan. Kraven innebär att miljömärkt mobiloperatören ska använda miljömärkt producerad el i mobilnätet samt skapa förutsättningar för att användaren ska kunna använda mobilen under en längre tid. Även återanvändning och miljöriktig återvinning av mobilen ska underlättas i och med mobilabonnemanget.

Nu kan offentlig sektor enklare ställa miljökrav i upphandlingar

Miljömärkning finns nu som möjligt krav i offentliga upphandlingar av städtjänster. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter närmare 800 miljarder kronor per år. Rätt använd kan den bidra med stor miljönytta. Genom att ställa krav på miljömärkta produkter och tjänster kan upphandlande myndigheter vara säkra på att de krav som ställs är relevanta och att de följs upp på ett kvalitetssäkert vis. Samtidigt frigörs tid och resurser hos upphandlarna att formulera krav inom områden där märkningsorganisationerna inte är verksamma. Det blir en tydlig win-win-situation för miljöarbetet inom offentlig sektor.

Nya miljökrav på persontransporter – taxi hann först 

Den 9 september presenterade Bra Miljöval nya miljökrav på persontransporter. Bakgrunden till nya krav är utveckling av färdmedlens teknik och förändrade resmönster. Genom att kraven nu även har anpassats efter olika färdsätt kan miljömärkningen driva på respektive bransch till ett mer hållbart transportsystem. En månad efter kraven trätt i kraft blev den första licenstagaren Green Cab med taxitjänsten eSmart i Göteborg. De erbjuder elbilar som drivs med Bra Miljöval-märkt el och som rengörs med miljömärkta produkter på godkända tvätthallar.

46 godkända fondprojekt från el märkt med Bra Miljöval

Alla licenstagare inom elenergi, fjärrvärme, biobränsle och tidigare transporter avsätter medel till miljöfonden och energieffektiviseringsfonden. Under 2020 godkändes 46 nya fondprojekt och totalt beviljat belopp i alla fonder nära 29 miljoner kronor. Som exempel kan nämnas skapande av värdefull vattenväg för både fiskar och andra djur vid Forsnäs kraftverk i Bulsjöån i Östra Lägerns utlopp och energieffektivisering av Järfälla tennishall.

Fem nya livsmedelsbutiker märkta med Bra Miljöval

Med fler miljömärkta livsmedelsbutiker ges fler kunder möjlighet att handla i butiker som främjar hållbarhet och minskar påverkan på miljön. I butiker märkta med Bra Miljöval finns det ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter. Butiken källsorterar sitt avfall och har genomfört energieffektiviserande åtgärder. Därtill drivs butikerna på Bra Miljöval-märkt el och städning sker med miljömärkta produkter.

Fler Bra Miljöval-märkta produkter hos Lagerhaus

Nu finns Bra Miljöval-märkta kökshanddukar hos Lagerhaus. Kedjan har sedan tidigare miljömärkta rengöringsprodukter.

Att nu också kunna märka dessa handdukar med Bra Miljöval, en tuff märkning som ger trygghet för våra kunder, är vi självklart glada och stolta över. 
Annika Fernerud, sortimentsansvarig på Lagerhaus

Nu finns miljömärka produkter för yoga, meditation och avslappning

I maj blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Produkterna från Nyttadesign tillverkas av ekologisk bomull samt restprodukter från lantbruk och fruktindustrier som fyllning.

Kokosbriketter ersätter kolbriketter vid grillen

Nu finns miljömärkta kokosbriketter. En ny licenstagare inom Bra Miljöval, Cavron Global, har miljömärkt kokosgrillbriketter. Att använda kokosråvaran för tillverkning av kokosgrillbriketter är ett bra sätt att tillvara material som annars är restprodukter från tillverkning av aktivt kol. En miljövänlig process utan att träd huggs ner. 

Svenska Hus väljer miljömärkt el på 160 fastigheter

Svenska Hus väljer att ha el märkt med Bra Miljöval i alla sina 160 fastigheter. De ser det som ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete. Genom att fler stora aktörer väljer miljömärkt el blir efterfrågan på el med miljökrav större och då kan el som missgynnar miljön tryckas undan. 

Bra Miljöval klarar internationell kvalitetsgranskning

Bra Miljöval granskad och godkänd. Bra Miljöval kontrollerar att miljömärkta produkter och tjänster upprätthåller de strikta miljökrav som märkningen ställer. Samtidigt granskas även Bra Miljöval, så att märkningen är tillförlitlig. Granskningen utförs av Global Ecolabelling Network GEN, ett internationellt nätverk för organisationer som arbetar med miljömärkning och arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkning av produkter och tjänster. Bland annat kontrolleras rutinerna för bedömning av ansökan och processen för att ta fram nya eller uppdaterade kriterier. 

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!