Framgångar för klimat och miljö under 2022

Trots krig, inflation, höga elpriser har det skett många framgångar för klimat och miljö under 2022. 1,8 miljoner hushåll har fått miljömärkt hemförsäkring, 104 energi- och miljöprojekt har startats och miljökraven på lokala godstransporter har skärpts. Dessutom har utbudet på miljömärkta produkter och tjänster ökat under året.

1,8 miljoner hushåll fick miljömärkt hemförsäkring

I mars blev Folksams hemförsäkringar märkta med Bra Miljöval. Det omfattar 1,8 miljoner hushåll i Sverige. Samtidigt uppfyllde även försäkringsbolagets bil-, villa- och fritidshusförsäkring miljömärkningens nya, skärpta krav. Miljökraven innebär att försäkringspremier ska investeras hållbart och att skaderegleringen ska vara miljöanpassad. https://www.bramiljoval.se/artiklar/nu-far-18-miljoner-hushall-miljomarkt-hemforsakring/

Förslag på ny märkning av småhus

Bra Miljöval och IVL Svenska miljöinstitutet utreder och tar fram förslag på en ny miljömärkning på industriellt byggande och renovering. I förslaget ingår bland annat även bostadsförsäkringar, i omställningen till ett mer hållbart samhälle. https://www.bramiljoval.se/ny-miljomarkning-for-byggnader/

Småhus tillverkas i fabrik.
Förslag på att Småhus blir nytt märkningsområde.

Lättare att handla hållbart i matbutiker

Under 2022 har ytterligare sju livsmedelsbutiker miljömärkts och nu är 223 butiker märkta. I en miljömärkt livsmedelsbutik är det enkelt att hitta miljömärkta och ekologiska produkter samtidigt som konsumenter tryggt kan handla kosmetiska produkter utan innehåll av PFAS. Livsmedelsbutikerna rengörs av miljömärkta rengöringsprodukter, minskar matsvinn och använder miljömärkt el. Hitta närmaste miljömärkta matbutik här.

Nya miljökrav på godtransporter i tätort

Hemkörning och utkörning till utlämningsställen av mat och varor har ökat markant de senaste åren enligt Trafikanalys, vilket har resulterat i att fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. I tätorter utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall. Den 13 september kom miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter. https://www.bramiljoval.se/artiklar/nya-miljokrav-for-att-minska-miljopaverkan-fran-godstransporter-i-tatorter/

Bud leverar paket till hem.
Striktare miljökrav minskar utsläpp i tätort.

37 energibolag klarar nya skärpa miljökrav på elenergi

I oktober 2021 kom nya, skärpta miljökrav på miljömärkt energi. Bakgrunden till de nya kraven är elproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden och det ökade klimatavtrycket. För att nå ett hållbart energisystem ställs nu tuffare krav på att miljöanpassa all förnybar energiproduktion - vind, sol, vatten och biokraft. I år har 37 energibolag ansökt och klarat de nya miljökraven att sälja miljömärkt el.

30 miljoner till energi- och miljöprojekt

Alla licenstagare inom elenergi, fjärrvärme och biobränsle avsätter medel till miljöfonden och energifonden. 2022 blev 104 fondprojekt godkända och drygt 30 miljoner har gått till projekten. Bland annat har Kävlingeåns-Löddeåns fiskevårdsområdesförening anlagt en ny vandringsväg (omlöp) och genomfört en rad biotopvårdsarbeten för att skyddsvärda djurarter som lake, grönling, sandkrypare och ål ska nå fram till sina lek-, uppväxt- och uppehållsplatser.

Miljöfondsprojekt. Nytt omlöp och biotopsvård i Rinnebäck damm för att fler fiskarter ska hitta fortplantning och födoplatser.
Miljöfondsprojekt. Nytt omlöp och biotopsvård i Rinnebäck damm för att fler fiskarter ska hitta fortplantning och födoplatser.

Björkhammar Fastigheter har genomför ett energiprojekt som inneburit utbyte av fönster och balkongdörrar på två fastigheter. Den årliga energibesparingen beräknas bli nära 35 000 KWh.

18 kemiska produkter blir miljömärkta

Under 2022 fick många nya produkter licens för Bra Miljöval Kemiska produkter. Bland dessa finns exempelvis tvätt- och sköljmedel, rengöringsmedel och tvättservetter. Nu finns det till exempel rengöring för padelhallar. Bra Miljöval ställer strikta miljö- och hälsokrav på de produkter som märks. Vårt mål är ett samhälle i balans med naturen. Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. De ämnen som ingår ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet. På så vis bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Miljömärkt rengöringsmedel till padelhallar
Miljömärkt rengöringsmedel till padelhallar

om oss

Våra framgångar för miljön 2021

om oss

Våra framgångar för miljön 2020

om oss

Våra framgångar för miljön 2019

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Gillas av 1