Framgångar för miljö och klimat 2023

2023 har varit fyllt med framgångar för miljö och klimat hos Bra Miljöval. 51 nya produkter och tjänster har märkts med Bra Miljöval, 19 miljoner har gått till miljö- och energiprojekt och nya krav har kommit på våtservetter.

Fler miljömärkta bussresor på vägarna

Nu blir det enklare att välja en miljömärkt resa. Högbergs Bussresor, som anordnar bussresor för företag, föreningar och turistgrupper både inom och utanför Sverige, har märkt sina resor med Bra Miljöval. Miljömärkningen innebär exempelvis att resorna har låg klimatpåverkan, fordonen tvättas miljömärkt och livsmedlen ombord är ekologiska.

Bussresor märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan.
Bussresor märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan.

Godstransporter klarar nya tuffare miljökrav

Förra hösten kom Bra Miljöval med nya och tuffare miljökrav och arbetsvillkor inom godstransporter i tätort. Både Office Recycling och Stockholms Miljöbuds transporter klarar miljömärkningens tuffare miljökrav.

450 av 3000 snabbladdstationer har miljömärkt el

En kartläggning bland landets största snabbladdningsoperatörer visar att 450 av 3000 har el märkt med Bra Miljöval. Och antalet beräknas bli fler. 

Elbilar laddas vid laddstatation.
Elbilar laddas vid laddstatation.

Stor ökning av tillgången på Bra Miljöval-märkt el

51 energibolag klarar Bra Miljövals nya, tuffare miljökrav på att ytterligare miljöanpassa den förnybara elproduktionen - vind, sol, vatten och biokraft. Under 2023 har tillgången på Bra Miljöval-märkt el ökat från 7 till nära 17 TWh som räcker till drygt 3 miljoner hushåll.

Stabil försäljning av Bra Miljöval-märkt el

Varje år kontrollerar Bra Miljöval att inköp och försäljning av el lever upp till miljökraven som ställs enligt kriterierna. Kontrollen för 2022 visar att försäljningen av miljömärkt el fortsatt är stabil. 

19 miljoner till 41 energi- och miljöprojekt

Alla licenstagare inom elenergi, fjärrvärme och biobränsle avsätter medel till miljöfonden och energifonden. 2023 blev 41 fondprojekt godkända och drygt 19 miljoner har gått till projekten. Här är några projekt som slutfördes under året.

V7Xwm_x1V5Y poster image

Lättare att välja miljömärkt mobilabonnemang

Under 2023 har mobiloperatörerna Tre och Verbal valt att märkta mobilabonnemang med Bra Miljöval. Ett miljömärkt mobilabonnemang ställer bland annat krav på att mobilnätet drivs med Bra Miljöval-märkt el, att det är enkelt och kostnadseffektivt att reparera mobilen och är enkelt att återbruka mobilen.

BZ26nnct3xs poster image

Krav på plastfria våtservetter för minskad nedskräpning 

Engångsprodukter av plast orsakar stora problem med nedskräpning i miljön. En produkt som ofta innehåller plast är våtservetter. För att främja minskad nedskräpning ställer Bra Miljöval nu krav på biobaserat material i miljömärkta våtservetter. 

Krav på plastfria våtservetter
Biobaserade våtservetter minskar nedskräpning.

17 kemiska produkter blir märkta med Bra Miljöval

Efterfrågan på miljömärkt rengöring leder till att fler företag vill märkta sina produkter med Bra Miljöval. Möt två av våra licenstagare:

Fler miljömärkta hår- och hudvårdsprodukter

Tio produkter inom hår- och hudvård har märkts med Bra Miljöval. Bland annat flera produkter som hotellgäster möter på Scandic. TePe har kommit in som ny licenstagare och skapat stor tillgänglighet av miljömärkta tandkrämer till hela familjen.

Barn borstar tänderna på sin pappa.

Enklare att handla hållbart

Under 2023 märktes tio Willys-butiker med Bra Miljöval. Miljömärkta matbutiker har ett gediget miljöarbete och klarar över 72 miljökrav. Kraven handlar både om driften av butiken och sortimentet. Butiken ska drivas av miljömärkt el, städas med miljömärkta produkter och arbeta för att minska matsvinn. Dessutom ska miljömärkta och ekologiska produkter vara tydligt skyltade för kunderna. 

Bränslerester blir grillbriketter

Inom märkningsområdet biobränsle märks en helt ny produkt – grillbriketter gjorda av olivkärnor.

Grillbriketter gjorda av olivkärnor.
Grillbriketter gjorda av olivkärnor.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!